Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Ønsker du materialer som f.eks. præsentationer eller har du spørgsmål til tidligere arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på info@skopdk.dk.

8. oktober, 2018 - Aalborg

 

PATIENTS!KKERHEDSKONFERENCE

SKOPs årlige patientsikkerhedskonference fandt sted i Aalborg, hvor temaet for konferencen 2018 var "fremtidens sundhedsvæsen". Her var der fokus på IT på tværs af sundhedsvæsnet, brugen af brug i PRO i praksis samt andre værktøjer der skal sikre at det danske sundhedsvæsen bliver endnu mere sikkert i fremtiden. Konferencen bød på både oplæg og workshops ved dygtige oplægsholdere. 

 

10. oktober, 2017 - København


STUDENTERKONFERENCE I PATIENTSIKKERHED #STUDERENDEPÅTVÆRS

SKOP afholdte studenterkonference i patientsikkerhed på Christiansborg med temaet #studerendepåtværs. Konference bestod af relevante oplæg der netop er oppe i tiden, workshops samt en introduktion til arbejde med forbedringsmodellen.

27. oktober, 2016 - Aalborg


SYGEHUSFUSIONER - ER SUPERSYGEHUSE PATIENTSIKRE?

Oplæg med Jens Winther Jensen, tidligere Sundhedsdirektør i Region Nordjylland og nuværende direktør for regionernes kliniske kvalitetsprogram

1. november, 2017 - Aalborg


IHI-KURSER OG KAGEUDDELING

SKOPs lokalgruppe i Aalborg har været ude og dele kage ud og reklamere for de lærerige online IHI-kurser i kvalitet og patientsikkerhed. Kurserne er gratis så længe man er studerende, og efter du har taget alle kurserne modtager du et fint diplom der kan vedlægges CV'et. SKOP var at finde i kantinen på Frederik Bajers Vej på AAU og på UCN.


5. oktober, 2017 - Aalborg


OKTOBER MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 18.30-20.30, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med. På mødet fremlægges kommende arrangementer for semestret.


30. marts, 2017 - Aalborg


JOB- OG KARRIEREMULIGHEDER INDENFOR PATIENTSIKKERHED

Oplæg med Maj Stougaard fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Jane Goul fra Center for Pårørende23. oktober, 2017 - Aalborg


INTROAFTEN MED SKOP, AALBORG

SKOPs lokalgruppe i Aalborg afholdte introaften, hvor læge Søren Valgreen Knudsen var forbi for at holde oplæg om arbejdet med kvalitetssikring. Desuden gav næstformand Brith Kjeldal en introduktion til SKOP. Deltagerlisten var i den grad tværfaglig, og vi kunne byde velkommen til både fysioterapeuter, medicinere, sygeplejersker, radiologer, medicin med industriel specialisering m.fl.


23. september, 2017 - Aalborg


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling. Her vælges formand, næstformand, kasserer, PR-ansvarlig samt messeansvarlig. Der serveres snacks og drikke til mødet.


5. april, 2017 - Aalborg


APRIL MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 16.30-18.00, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med2. februar, 2016 - Aalborg


FEBRUAR MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 16.30-18.00, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med6. oktober, 2016 - København


HÆNGT UD VED EN FEJL

Spændende oplægsaften hvor Maja Tarp fortæller hendes historie om, hvordan hun som nyuddannet sygelejerske blev hængt ud på sundhed.dk for en fejl hun og hendes kollegaer ikke havde begået.23. november, 2016 - Aalborg


SKOP JULEBOWLING

I anledningen af SKOPs julefrokost 2016 inviteres alle interesserede til julebuffet og efterfølgende bowling!

Festlighederne finder sted ved Seaport, hvor der fra 18-20 vil være buffet med efterfølgende bowling fra 20-21.


18. april, 2016 - Aalborg


IMPLEMENTERING AF EVIDENSBASERET PRAKSIS

Annette Jaquet, master i klinisk sygepleje og forbedringsagent, ansat som projektleder i Klinisk Psykiatri Syd på AAUH, vil sætte lys på eksisterende implementeringspraksis og vise nye veje til at sikre implementering og konsolidering.


30. oktober, 2016 - Aalborg


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling. Her vælges formand, næstformand, kasserer, PR-ansvarlig samt messeansvarlig. Der serveres mad og drikke til mødet.11. februar, 2016 - Aalborg


INFOMØDE: "INTERNATIONAL FORUM ON QUALITY & SAFETY IN HEALTHCARE”

Infomøde om at deltage i Institut for Healthcare Improvements internationale konference i april 2016 i Göteborg i Sverige, sammen med mange andre studerende med interesse for sundhedsvæsenet.

3. december, 2015 - Aalborg


NÅR PATIENTFORLØB GÅR SKÆVT - FYRAFTENSWORKSHOP

Vivi Pedersen, Riskmanager, ph. d., Sygehus Vendsyssel vil dele ud af sin viden og erfaringer om hvordan vi undgår at patientforløb går skævt gennem konkrete cases og eksempler på hvordan vi som sundhedsfaglige kan forebygge og forbedreApril  2016 - Göteborg


IHI INTERNATIONAL KONFERENCE

Tre dages konference med spændende og lærerige oplæg. Konferencen var for både danske og udenlandske studerende, så konferencen gav rig mulighed for at networke med andre studerende med interesse for kvalitetsarbejde og patientsikkerhed.3. december 2013 - København


UNG OG KRONISK SYG - HVAD SÅ?

De færreste kender de mange problemstillinger unge mennesker kæmper med som alvorligt syge.

Overlæge Kirsten Boisen fra ungdomsmedicinsk videnscenter kommer og fortæller om disse problemstillinger og giver et indblik i det store stykke arbejde ungdomsmedicinsk videnscenter laver på Rigshospitalet.