Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Ønsker du materialer som f.eks. præsentationer eller har du spørgsmål til tidligere arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på info@skopdk.dk.

2. november, 2017 - Aalborg

 

NOVEMBER MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde i november bød på planlægning af forårets arrangementer og opfølgning på arrangementet for dette semester. Desuden var der flere nye medlemmer med til mødet, og muligheden for at SKOP-nyhedsbrev blev blandt andet drøftet. Derudover blev der diskuteret nye tiltag i forhold til at få endnu flere med i vores spændende og tværfaglige netværk.

 

10. oktober, 2017 - København

 

STUDENTERKONFERENCE I PATIENTSIKKERHED #STUDERENDEPÅTVÆRS

SKOP afholdte studenterkonference i patientsikkerhed på Christiansborg med temaet #studerendepåtværs. Konference bestod af relevante oplæg der netop er oppe i tiden, workshops samt en introduktion til arbejde med forbedringsmodellen.

 

 

2. februar, 2016 - Aalborg

 

FEBRUAR MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 16.30-18.00, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med

 

 

27. oktober, 2016 - Aalborg

 

SYGEHUSFUSIONER - ER SUPERSYGEHUSE PATIENTSIKRE?

Oplæg med Jens Winther Jensen, tidligere Sundhedsdirektør i Region Nordjylland og nuværende direktør for regionernes kliniske kvalitetsprogram

 

 

1. november, 2017 - Aalborg

 

IHI-KURSER OG KAGEUDDELING

SKOPs lokalgruppe i Aalborg har været ude og dele kage ud og reklamere for de lærerige online IHI-kurser i kvalitet og patientsikkerhed. Kurserne er gratis så længe man er studerende, og efter du har taget alle kurserne modtager du et fint diplom der kan vedlægges CV'et. SKOP var at finde i kantinen på Frederik Bajers Vej på AAU og på UCN.

 

5. oktober, 2017 - Aalborg

 

OKTOBER MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 18.30-20.30, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med. På mødet fremlægges kommende arrangementer for semestret.

 

30. marts, 2017 - Aalborg

 

JOB- OG KARRIEREMULIGHEDER INDENFOR PATIENTSIKKERHED

Oplæg med Maj Stougaard fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Jane Goul fra Center for Pårørende

 

 

23. november, 2016 - Aalborg

 

SKOP JULEBOWLING

I anledningen af SKOPs julefrokost 2016 inviteres alle interesserede til julebuffet og efterfølgende bowling!

Festlighederne finder sted ved Seaport, hvor der fra 18-20 vil være buffet med efterfølgende bowling fra 20-21.

 

 

23. oktober, 2017 - Aalborg

 

INTROAFTEN MED SKOP, AALBORG

SKOPs lokalgruppe i Aalborg afholdte introaften, hvor læge Søren Valgreen Knudsen var forbi for at holde oplæg om arbejdet med kvalitetssikring. Desuden gav næstformand Brith Kjeldal en introduktion til SKOP. Deltagerlisten var i den grad tværfaglig, og vi kunne byde velkommen til både fysioterapeuter, medicinere, sygeplejersker, radiologer, medicin med industriel specialisering m.fl.

 

23. september, 2017 - Aalborg

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling. Her vælges formand, næstformand, kasserer, PR-ansvarlig samt messeansvarlig. Der serveres snacks og drikke til mødet.

 

5. april, 2017 - Aalborg

 

APRIL MÅNEDSMØDE

SKOPs månedsmøde. Mødet finder sted på Sigrid Undsets Vej 176 kl. 16.30-18.00, hvor alle er velkomne til at få et indblik i SKOP og de opgaver der arbejdes med

 

 

30. oktober, 2016 - Aalborg

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling. Her vælges formand, næstformand, kasserer, PR-ansvarlig samt messeansvarlig. Der serveres mad og drikke til mødet.

 

 

6. oktober, 2016 - København

 

HÆNGT UD VED EN FEJL

Spændende oplægsaften hvor Maja Tarp fortæller hendes historie om, hvordan hun som nyuddannet sygelejerske blev hængt ud på sundhed.dk for en fejl hun og hendes kollegaer ikke havde begået.

 

 

3. december, 2015 - Aalborg

 

NÅR PATIENTFORLØB GÅR SKÆVT - FYRAFTENSWORKSHOP

Vivi Pedersen, Riskmanager, ph. d., Sygehus Vendsyssel vil dele ud af sin viden og erfaringer om hvordan vi undgår at patientforløb går skævt gennem konkrete cases og eksempler på hvordan vi som sundhedsfaglige kan forebygge og forbedre

 

 

18. april, 2016 - Aalborg

 

IMPLEMENTERING AF EVIDENSBASERET PRAKSIS

Annette Jaquet, master i klinisk sygepleje og forbedringsagent, ansat som projektleder i Klinisk Psykiatri Syd på AAUH, vil sætte lys på eksisterende implementeringspraksis og vise nye veje til at sikre implementering og konsolidering.

 

 

April 2016 - Göteborg

 

IHI INTERNATIONAL KONFERENCE

Tre dages konference med spændende og lærerige oplæg. Konferencen var for både danske og udenlandske studerende, så konferencen gav rig mulighed for at networke med andre studerende med interesse for kvalitetsarbejde og patientsikkerhed.

 

 

11. februar, 2016 - Aalborg

 

INFOMØDE: "INTERNATIONAL FORUM ON QUALITY & SAFETY IN HEALTHCARE”

Infomøde om at deltage i Institut for Healthcare Improvements internationale konference i april 2016 i Göteborg i Sverige, sammen med mange andre studerende med interesse for sundhedsvæsenet.

 

 

 

3. december 2013 - København

 

UNG OG KRONISK SYG - HVAD SÅ?

De færreste kender de mange problemstillinger unge mennesker kæmper med som alvorligt syge.

Overlæge Kirsten Boisen fra ungdomsmedicinsk videnscenter kommer og fortæller om disse problemstillinger og giver et indblik i det store stykke arbejde ungdomsmedicinsk videnscenter laver på Rigshospitalet.

 

Copyright. All Rights Reserved

SKOP

Et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum.

 

Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale, og bidrage til en kultur hvor der åbent og frit kan tales om f.eks. utilsigtede hændelser, læres af dem og derigennem fremme patientsikkerheden.

Kontakt SKOP

 

Email: info@skopdk.dk

 

Følg os på:

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin