Om SKOP

Om SKOP

SKOP HVEM ER VI?

Som studerende arbejder vi alle frem mod det samme mål – at helbrede patienter og sørge for, at de under deres behandlingsforløb ikke pådrager sig yderligere skade. Derfor er det vigtigt, at vi som studerende mødes inden vi skal ud i den "virkelige" verden, så vi kan blive klædt på til det sundhedsvæsen, der venter os.


SKOP ønsker at  motivere og inspirere vores sundhedsfaglige studerende til at forholde sig kritisk og refleksivt overfor deres egen faglighed samt til den plads, som vi somsundhedsfaglige skal indtage i samfundet. Dette ønsker vi at gøre gennem møder, workshops, konferencer og andre arrangementer, som du som studerende har mulighed for at blive en del af.


 

SKOP ønsker et brugerdrevet netværk. Et bredt forum hvor der er plads til mange typer af overvejelser f.eks omkring ledelse, fagkulturer eller noget helt tredje. Det er vores håb, at vi gennem det tværfaglige netværk vil opnå en bedre forståelse for hinandens faglige udgangspunkt, og at netværket dermed på sigt kan være med til at forbedre kommunikationen og forståelsen på tværs af faggrupper. Sammen kan vi bidrage til en kultur, hvor vi lærer af vores fejl og opbygger nogle sikre arbejdsprocesser og systemer allerede under studietiden. Patientsikkerhed er vigtigt, og vi som studerende kan gøre en stor forskel for det fremtidige sundhedsvæsen, som vi skal ud og være en del af.

SKOP

Et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum.


Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale, og bidrage til en kultur hvor der åbent og frit kan tales om f.eks. utilsigtede hændelser, læres af dem og derigennem fremme patientsikkerheden. 

Kontakt SKOP


Email: info@skopdk.dk


Følg os på:


  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin

Copyright. All Rights Reserved