HJEM

Velkommen


Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP) er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale, og bidrage til en kultur hvor der åbent og frit kan tales om utilsigtede hændelser og ikke mindst læres af dem. På den måde ønsker vi, at være med til at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. 


Møder


SKOP afholder månedsmøde den første torsdag hver måned. Til mødet planlægges arrangementer og oplæg for semestret samt diskuteres relevante problemstillinger. Møderne er åbne, og alle der kunne have interesse i SKOP er velkomne til at kigge forbi.

 Konferencer


SKOP deltager i en række nationale og internationale konferencer for at holde organisationens frivillige opdateret omkring, hvad der sker af nye tiltag indenfor kvalitet og patientsikkerhed. Ligeledes er SKOP selv vært for en årlig studenterkonference i patientsikkerhed.

Oplæg og foredrag


SKOP afholder i løbet af et semester en række oplæg, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer har mulighed for at høre mere om et interessant emne indenfor patientsikkerhed og kvalitetssikring. Oplæggene gøres synlige på facebok, hvor du ligeledes kan læse mere om oplæggets indhold.

SKOP - en en del af Dansk Selskal for Patientsikkerhed


Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb. Med PS! er mange gode kræfter gået sammen. Alle relevante parter – patientforeninger, sundhedspersonale, apoteker, medico- og medicinalindustrien, kommuner og regioner – er repræsenteret i vores bestyrelse. Dermed udgør vi en stærk organisatorisk ramme i arbejdet for at skabe en højere grad af sikkerhed, tryghed, effektivitet og sammenhæng for patienterne. Hele tiden og for alle

SKOP - en en del af Institute for Healthcare Improvements


The Institute for Healthcare Improvement (IHI), an independent not-for-profit organization based in Cambridge, Massachusetts, is a leading innovator, convener, partner, and driver of results in health and health care improvement worldwide. At our core, we believe everyone should get the best care and health possible. This passionate belief fuels our mission to improve health and health care. For more than 25 years, we have partnered with visionaries, leaders, and front-line practitioners around the globe to spark bold, inventive ways to improve the health of individuals and populations

SKOP

Et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum.


Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale, og bidrage til en kultur hvor der åbent og frit kan tales om f.eks. utilsigtede hændelser, læres af dem og derigennem fremme patientsikkerheden. 

Kontakt SKOP


Email: info@skopdk.dk


Følg os på:


  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin

Copyright. All Rights Reserved